Sao Hỏa có sự sống hay không?

Khám phá về vũ trụ luôn là giấc mơ cháy bỏng của nhân loại. Dù khoa học đã đạt được những thành tựu to lớn, đến nay, nhiều bí mật vẫn chưa thể có câu trả lời. Đến nay, vũ trụ vẫn giấu kín trong mình vô số bí mật, thách...

Vũ Trụ Thực Chất Rộng Đến Mức Nào | Thư Viện Thiên Văn

Khám phá về vũ trụ luôn là giấc mơ cháy bỏng của nhân loại. Dù khoa học đã đạt được những thành tựu to lớn, đến nay, nhiều bí mật vẫn chưa thể có câu trả lời. Đến nay, vũ trụ vẫn giấu kín trong mình vô số bí mật, thách...

Cách vũ trụ chuyển động – Khám phá vũ trụ – Thuyết minh

Khám phá về vũ trụ luôn là giấc mơ cháy bỏng của nhân loại. Dù khoa học đã đạt được những thành tựu to lớn, đến nay, nhiều bí mật vẫn chưa thể có câu trả lời. Đến nay, vũ trụ vẫn giấu kín trong mình vô số bí mật, thách...

Khoa Học Gần Như Chứng Minh Được Vũ Trụ Song Song Tồn Tại

Thuyết đa vũ trụ hay vũ trụ song song đã làm mờ đi ranh giới giữa khoa học thực tế và khoa học viễn tưởng. Nó là một chủ đề tranh luận khá lớn trong cộng đồng khoa học, với những tên tuổi lớn ở cả hai phía. Nếu bạn tin rằng...

Ngôi sao nhỏ nhất vũ trụ EBLM J0555-57AB | Khoa học vũ trụ – Top thú vị

Các nhà khoa học phát hiện 1 ngôi sao nhỏ nhất trong vũ trụ, nó nhỏ tới mức họ không thể phát hiện ra ngôi sao bằng cách thông thường mà phải sử dụng phương pháp phát hiện các ngoại hành tinh mới tìm ra nó. Hãy cùng Top thú vị đi...