S1E5 – Tập 5: NGƯỜI KHÔNG QUAN TRỌNG – Tác giả Cơ Thủy Linh – Swipe Mango

Nội dung Tập 5 Truyện Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư là một truyện mới được giới thiệu đến với bạn nghe truyện trong podcast của Swipe Mango, câu chuyện khá thú vị và hấp dẫn, vừa có chút bá đạo, phúc hắc...

S1E4 – Tập 4: THỎA THUẬN KẾT HÔN – TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ! – Tác giả Cơ Thủy Linh – Swipe Mango

Nội dung Tập 4 Truyện Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư là một truyện mới được giới thiệu đến với bạn nghe truyện trong podcast của Swipe Mango, câu chuyện khá thú vị và hấp dẫn, vừa có chút bá đạo, phúc hắc lại có cả...

S1E2 – Tập 2: PLASTIC CHẾ THÀNH PHẨM – TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ! – Tác giả Cơ Thủy Linh – Swipe Mango

Nội dung Tập 2: PLASTIC CHẾ THÀNH PHẨM - TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ! - Tác giả Cơ Thủy Linh - Swipe Mango Truyện Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư là một truyện mới được giới thiệu đến với bạn nghe truyện trong podcast của Swipe...

S1E1 – Tập 1: VẾT MÁU TRÊN GIƯỜNG LỚN – TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ! – Tác giả Cơ Thủy Linh – Swipe Mango

Nội dung Tập 1: VẾT MÁU TRÊN GIƯỜNG LỚN Truyện "Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư" là một truyện mới được giới thiệu đến với bạn nghe truyện trong podcast của Swipe Mango, câu chuyện khá thú vị và hấp dẫn, vừa có chút bá...