S1E5 – Tập 5: DÁM CẮN TÔI SAO (5) – Truyện ngôn tình Tình nhân bí mật của thiếu tướng bảo bối, đừng chạy | Tác giả Diệp Phi Dạ – Swipe Mango

Nội dung Tập 5: DÁM CẮN TÔI SAO (5) - Truyện ngôn tình Tình nhân bí mật của thiếu tướng bảo bối, đừng chạy | Tác giả Diệp Phi Dạ - Swipe Mango Tóm tắt truyện: Tác giả Diệp Phi Dạ cho ra mắt tác phẩm Tình Nhân Bí Mật Của...

S1E4 – Tập 4: DÁM CẮN TÔI SAO (4) – Truyện ngôn tình Tình nhân bí mật của thiếu tướng bảo bối, đừng chạy | Tác giả Diệp Phi Dạ – Swipe Mango

Nội dung Tập 4: DÁM CẮN TÔI SAO (4) - Truyện ngôn tình Tình nhân bí mật của thiếu tướng bảo bối, đừng chạy | Tác giả Diệp Phi Dạ - Swipe Mango Tóm tắt truyện: Tác giả Diệp Phi Dạ cho ra mắt tác phẩm Tình Nhân Bí Mật Của...

S1E3 – Tập 3: DÁM CẮN TÔI SAO? (3) – Truyện ngôn tình Tình nhân bí mật của thiếu tướng: bảo bối, đừng chạy | Tác giả: Diệp Phi Dạ | Swipe Mango

Nội dung Tập 3 DÁM CẮN TÔI SAO (3) - Truyện ngôn tình Tình nhân bí mật của thiếu tướng bảo bối, đừng chạy Tác giả Diệp Phi Dạ Swipe Mango Tóm tắt truyện: Tác giả Diệp Phi Dạ cho ra mắt tác phẩm Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu...

S1E2 – Tập 2: Dám cắn tôi sao (2) – Truyện ngôn tình Tình nhân bí mật của thiếu tướng: bảo bối, đừng chạy | Tác giả: Diệp Phi Dạ | Swipe Mango

Nội dung Tập 2: Dám cắn tôi sao (2) Tóm tắt truyện: Tác giả Diệp Phi Dạ cho ra mắt tác phẩm Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy, câu chuyện ngôn tình ngược mở đầu dưới tình huống bình thường, phụ nữ...

S1E1 – Tập 1: Dám cắn tôi sao (1) – Truyện ngôn tình Tình nhân bí mật của thiếu tướng: bảo bối, đừng chạy | Tác giả: Diệp Phi Dạ | Swipe Mango

Nội dung Tập 1: Dám cắn tôi sao (1) Tóm tắt truyện: Tác giả Diệp Phi Dạ cho ra mắt tác phẩm Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy, câu chuyện ngôn tình ngược mở đầu dưới tình huống bình thường, phụ nữ...