S1E3 – Tập 3 – Truyện ngôn tình Sam Sam Đến Đây Ăn Nè! | Tác giả: Cố Mạn | Swipe Mango

Ngày xưa có một con heo, bị một con sói bắt về nuôi, sói nói với heo rằng, nuôi nàng để tương lai muốn ăn thịt, heo nhỏ vừa không tình nguyện, lại sợ hãi, nhưng nàng đánh không lại sói, đành phải ngồi yên để cho sói vỗ Cứ như...

S1E2 – Tập 2 – Truyện ngôn tình Sam Sam Đến Đây Ăn Nè! | Tác giả: Cố Mạn | Swipe Mango

Ngày xưa có một con heo, bị một con sói bắt về nuôi, sói nói với heo rằng, nuôi nàng để tương lai muốn ăn thịt, heo nhỏ vừa không tình nguyện, lại sợ hãi, nhưng nàng đánh không lại sói, đành phải ngồi yên để cho sói vỗ Cứ như...

S1E1 – Tập 1 – Truyện ngôn tình Sam Sam Đến Đây Ăn Nè! | Tác giả: Cố Mạn | Swipe Mango

Ngày xưa có một con heo, bị một con sói bắt về nuôi, sói nói với heo rằng, nuôi nàng để tương lai muốn ăn thịt, heo nhỏ vừa không tình nguyện, lại sợ hãi, nhưng nàng đánh không lại sói, đành phải ngồi yên để cho sói vỗ Cứ như...