S1E5 – Tập 5 – Truyện ngôn tình ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG Tác giả Tiểu Xuân (Chương Xuân Di) Swipe Mango

Đây là câu truyện nói về tình yêu của một vị Đạt ma và 1 cô nàng đến từ thế kỷ 21. Tình yêu của chàng dành cho phật tổ ngày càng giảm đi và tình yêu dành cho nàng ngày càng lớn, lớn tới mức sau đó đã chiếm trọn trái tim...

S1E4 – Tập 4 – Truyện ngôn tình ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG | Tác giả: Tiểu Xuân (Chương Xuân Di) | Swipe Mango

Đây là câu truyện nói về tình yêu của một vị Đạt ma và 1 cô nàng đến từ thế kỷ 21. Tình yêu của chàng dành cho phật tổ ngày càng giảm đi và tình yêu dành cho nàng ngày càng lớn, lớn tới mức sau đó đã chiếm trọn trái tim...

S1E3 – Tập 3 – Truyện ngôn tình ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG | Tác giả: Tiểu Xuân (Chương Xuân Di) | Swipe Mango

Đây là câu truyện nói về tình yêu của một vị Đạt ma và 1 cô nàng đến từ thế kỷ 21. Tình yêu của chàng dành cho phật tổ ngày càng giảm đi và tình yêu dành cho nàng ngày càng lớn, lớn tới mức sau đó đã chiếm trọn trái tim...

S1E2 – Tập 2 – Truyện ngôn tình ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG | Tác giả: Tiểu Xuân (Chương Xuân Di) | Swipe Mango

Đây là câu truyện nói về tình yêu của một vị Đạt ma và 1 cô nàng đến từ thế kỷ 21. Tình yêu của chàng dành cho phật tổ ngày càng giảm đi và tình yêu dành cho nàng ngày càng lớn, lớn tới mức sau đó đã chiếm trọn trái tim...

Tập 1 – Truyện ngôn tình ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG | Tác giả: Tiểu Xuân (Chương Xuân Di) | Swipe Mango

Đây là câu truyện nói về tình yêu của một vị Đạt ma và 1 cô nàng đến từ thế kỷ 21. Tình yêu của chàng dành cho phật tổ ngày càng giảm đi và tình yêu dành cho nàng ngày càng lớn, lớn tới mức sau đó đã chiếm trọn trái tim...