S1E9 – Tập 9: Chương 7 – Thành Ý Là Phải Thể Hiện Ra – Truyện Dụ tình – Lời mời của boss thần bí | Tác giả: Ân Tầm | Swipe Mango

Tập 9 Chương 7 - Thành Ý Là Phải Thể Hiện Ra - Truyện Dụ tình - Lời mời của boss thần bí Tác giả Ân Tầm Swipe Mango Tóm tắt truyện: Dạ tiệc, nàng - một luật sư trẻ, chủ động dùng nhan sắc dụ hoặc một gã thiếu niên, thu thập...

S1E8 – Tập 8: Chương 6 – Tôi Muốn Thấy Thành Ý Của Em – Truyện Dụ tình – Lời mời của boss thần bí | Tác giả: Ân Tầm | Swipe Mango

Tập 8: Chương 6 - Tôi Muốn Thấy Thành Ý Của Em - Truyện Dụ tình - Lời mời của boss thần bí | Tác giả: Ân Tầm | Swipe Mango Tóm tắt truyện: Dạ tiệc, nàng - một luật sư trẻ, chủ động dùng nhan sắc dụ hoặc một gã thiếu niên, thu...

S1E7 – Tập 7: Chương 5 – Sự Xa Cách Tà Mị – Truyện Dụ tình – Lời mời của boss thần bí | Tác giả: Ân Tầm | Swipe Mango

Tập 7 Chương 5 - Sự Xa Cách Tà Mị - Truyện Dụ tình - Lời mời của boss thần bí Tác giả Ân Tầm Swipe Mango Tóm tắt truyện: Dạ tiệc, nàng - một luật sư trẻ, chủ động dùng nhan sắc dụ hoặc một gã thiếu niên, thu thập thành công...

S1E6 – Tập 6: Chương 4 – Đối Phương Không Đơn Giản – Truyện Dụ tình – Lời mời của boss thần bí | Tác giả: Ân Tầm | Swipe Mango

Tập 6 Chương 4 - Đối Phương Không Đơn Giản - Truyện Dụ tình - Lời mời của boss thần bí Tác giả Ân Tầm Swipe Mango Tóm tắt truyện: Dạ tiệc, nàng - một luật sư trẻ, chủ động dùng nhan sắc dụ hoặc một gã thiếu niên, thu thập...

S1E5 – Tập 5: CHƯƠNG 3: YÊU CẦU CỦA ĐỐI PHƯƠNG – Truyện Dụ tình – Lời mời của boss thần bí | Tác giả: Ân Tầm | Swipe Mango

Nội dung CHƯƠNG 3: YÊU CẦU CỦA ĐỐI PHƯƠNG - Truyện Dụ tình - Lời mời của boss thần bí - Tác giả Ân Tầm - Swipe Mango Tóm tắt truyện: Dạ tiệc, nàng - một luật sư trẻ, chủ động dùng nhan sắc dụ hoặc một gã thiếu niên, thu...

S1E4 – Tập 4: CHƯƠNG 2 – NGUY CƠ ẬP XUỐNG – Truyện Dụ tình – Lời mời của boss thần bí | Tác giả: Ân Tầm | Swipe Mango

Nội dung CHƯƠNG 2 - NGUY CƠ ẬP XUỐNG Tóm tắt truyện: Dạ tiệc, nàng - một luật sư trẻ, chủ động dùng nhan sắc dụ hoặc một gã thiếu niên, thu thập thành công chứng cứ có lợi giúp thân chủ giành được chiến thắng tại...

S1E3 – Tập 3: CHƯƠNG 1 – NỮ LUẬT SƯ XINH ĐẸP – Truyện Dụ tình – Lời mời của boss thần bí | Tác giả: Ân Tầm | Swipe Mango

Nội dung Tập 3: NỮ LUẬT SƯ XINH ĐẸP (Phần 1) Tóm tắt truyện: Dạ tiệc, nàng - một luật sư trẻ, chủ động dùng nhan sắc dụ hoặc một gã thiếu niên, thu thập thành công chứng cứ có lợi giúp thân chủ giành được chiến...

S1E2 – Tập 2: Dụ Tình (2) – Truyện Dụ tình – Lời mời của boss thần bí | Tác giả: Ân Tầm | Swipe Mango

Nội dung Tập 2: Dụ Tình (2) Tóm tắt truyện: Dạ tiệc, nàng - một luật sư trẻ, chủ động dùng nhan sắc dụ hoặc một gã thiếu niên, thu thập thành công chứng cứ có lợi giúp thân chủ giành được chiến thắng tại...

S1E1 – Tập 1: Dụ Tình (1) – Truyện Dụ tình – Lời mời của boss thần bí | Tác giả: Ân Tầm | Swipe Mango

Nội dung Tập 1: Dụ tình (1) Tóm tắt truyện: Dạ tiệc, nàng - một luật sư trẻ, chủ động dùng nhan sắc dụ hoặc một gã thiếu niên, thu thập thành công chứng cứ có lợi giúp thân chủ giành được chiến thắng tại...