S1E6 – Tập 6 – Truyện Anh Sẽ Phải Yêu Em – Hân Hân Hướng Vinh | Swipe Mango

Nội dung Chào mừng các bạn đến với câu chuyện của Swipe Mango. Trong podcast này, mình sẽ đem đến các bạn câu chuyện ANH SẼ PHẢI YÊU EM. Truyện kể về chuyện tình một cô gái, cô nhỏ tuổi hơn chàng nhưng lại muốn mang anh về...

S1E5 – Tập 5 – Truyện Anh Sẽ Phải Yêu Em – Hân Hân Hướng Vinh | Swipe Mango

Nội dung Chào mừng các bạn đến với câu chuyện của Swipe Mango. Trong podcast này, mình sẽ đem đến các bạn câu chuyện ANH SẼ PHẢI YÊU EM. Truyện kể về chuyện tình một cô gái, cô nhỏ tuổi hơn chàng nhưng lại muốn mang anh về...

S1E4 – Tập 4 – Truyện Anh Sẽ Phải Yêu Em – Hân Hân Hướng Vinh | Swipe Mango

Nội dung Tập 4 Chào mừng các bạn đến với câu chuyện của Swipe Mango. Trong podcast này, mình sẽ đem đến các bạn câu chuyện ANH SẼ PHẢI YÊU EM. Truyện kể về chuyện tình một cô gái, cô nhỏ tuổi hơn chàng nhưng lại muốn mang...

S1E3 – Tập 3 – Truyện Anh Sẽ Phải Yêu Em – Hân Hân Hướng Vinh | Swipe Mango

Nội dung Chào mừng các bạn đến với câu chuyện của Swipe Mango. Trong podcast này, mình sẽ đem đến các bạn câu chuyện ANH SẼ PHẢI YÊU EM. Truyện kể về chuyện tình một cô gái, cô nhỏ tuổi hơn chàng nhưng lại muốn mang anh về...

S1E2 – Tập 2 – Truyện Anh Sẽ Phải Yêu Em – Hân Hân Hướng Vinh | Swipe Mango

Nội dung Chương 2 Truyện kể về chuyện tình một cô gái, cô nhỏ tuổi hơn chàng nhưng lại muốn mang anh về nhà và Anh Sẽ Phải Yêu Em. Lúc cô năm sáu tuổi cô đã bắt đầu thích anh cho đến khi cô mười sáu tuổi thì...

S1E1 – Tập 1 – Truyện Anh Sẽ Phải Yêu Em – Hân Hân Hướng Vinh | Swipe Mango

Nội dung Truyện kể về chuyện tình một cô gái, cô nhỏ tuổi hơn chàng nhưng lại muốn mang anh về nhà và Anh Sẽ Phải Yêu Em. Lúc cô năm sáu tuổi cô đã bắt đầu thích anh cho đến khi cô mười sáu tuổi thì tình cảm...