Chương 10: Ngày 2 Tháng 1 – Thiên Binh Thiên Tướng | 365 Ngày Hôn Nhân | Guai Wu | Swipe Mango

Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Lãnh Tử Tình, 25 tuổi - một nhà văn được yêu thích trên mạng là một cô gái trầm mặc ít lời, không chí tiến thủ trong mắt người khác. Lôi Tuấn Vũ, 33 tuổi là giám đốc tập đoàn Kiêu...

Chương 9: Ngày 2 Tháng 1 – Sáu Giờ Đến Kêu Ăn Sáng? | 365 Ngày Hôn Nhân | Guai Wu | Swipe Mango

Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Lãnh Tử Tình, 25 tuổi - một nhà văn được yêu thích trên mạng là một cô gái trầm mặc ít lời, không chí tiến thủ trong mắt người khác. Lôi Tuấn Vũ, 33 tuổi là giám đốc tập đoàn Kiêu...

Chương 8: Ngày 2 Tháng 1 – Mệt Mỏi Ứng Phó | 365 Ngày Hôn Nhân | Guai Wu | Swipe Mango

Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Lãnh Tử Tình, 25 tuổi - một nhà văn được yêu thích trên mạng là một cô gái trầm mặc ít lời, không chí tiến thủ trong mắt người khác. Lôi Tuấn Vũ, 33 tuổi là giám đốc tập đoàn Kiêu...

Chương 7: Ngày 2 Tháng 1 – Phong Ba Sáng Sớm | 365 Ngày Hôn Nhân | Guai Wu | Swipe Mango

Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Lãnh Tử Tình, 25 tuổi - một nhà văn được yêu thích trên mạng là một cô gái trầm mặc ít lời, không chí tiến thủ trong mắt người khác. Lôi Tuấn Vũ, 33 tuổi là giám đốc tập đoàn Kiêu...

Chương 6: Ngày 1 Tháng 1 – Băng Hỏa | 365 Ngày Hôn Nhân | Guai Wu | Swipe Mango

Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Lãnh Tử Tình, 25 tuổi - một nhà văn được yêu thích trên mạng là một cô gái trầm mặc ít lời, không chí tiến thủ trong mắt người khác. Lôi Tuấn Vũ, 33 tuổi là giám đốc tập đoàn Kiêu...

Chương 5: Ngày 1 Tháng 1 – Sống Về Đêm | 365 Ngày Hôn Nhân | Guai Wu | Swipe Mango

Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Lãnh Tử Tình, 25 tuổi - một nhà văn được yêu thích trên mạng là một cô gái trầm mặc ít lời, không chí tiến thủ trong mắt người khác. Lôi Tuấn Vũ, 33 tuổi là giám đốc tập đoàn Kiêu...

Chương 4: Ngày 1 Tháng 1 – Tình Ba Người? | 365 Ngày Hôn Nhân | Guai Wu | Swipe Mango

Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Lãnh Tử Tình, 25 tuổi - một nhà văn được yêu thích trên mạng là một cô gái trầm mặc ít lời, không chí tiến thủ trong mắt người khác. Lôi Tuấn Vũ, 33 tuổi là giám đốc tập đoàn Kiêu...

Chương 3: Ngày 1 Tháng 1 – Thờ Ơ Lạnh Nhạt | 365 Ngày Hôn Nhân | Guai Wu | Swipe Mango

Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Lãnh Tử Tình, 25 tuổi - một nhà văn được yêu thích trên mạng là một cô gái trầm mặc ít lời, không chí tiến thủ trong mắt người khác. Lôi Tuấn Vũ, 33 tuổi là giám đốc tập đoàn Kiêu...

Chương 2: Ngày 1 Tháng 1 – Nạp Thiếp | 365 Ngày Hôn Nhân | Guai Wu | Swipe Mango

Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Lãnh Tử Tình, 25 tuổi - một nhà văn được yêu thích trên mạng là một cô gái trầm mặc ít lời, không chí tiến thủ trong mắt người khác. Lôi Tuấn Vũ, 33 tuổi là giám đốc tập đoàn Kiêu...

Chương 1: Ngày 1 Tháng 1 – Đăng Ký Kết Hôn | 365 Ngày Hôn Nhân | Guai Wu | Swipe Mango

Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Lãnh Tử Tình, 25 tuổi - một nhà văn được yêu thích trên mạng là một cô gái trầm mặc ít lời, không chí tiến thủ trong mắt người khác. Lôi Tuấn Vũ, 33 tuổi là giám đốc tập đoàn Kiêu...