Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 26 – Quỷ Moi Tim – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn Tác giả : Dạ Ngữ Waves nền...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 25 – Xuống Âm Phủ – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn Tác giả : Dạ Ngữ Waves nền...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 24 – Cương Thi Vương – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn Tác giả : Dạ Ngữ Waves nền...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 23 – Man Hoang Vu Bà – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn Tác giả : Dạ Ngữ Waves nền...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 22 – Thần Lôi Duyệt Hồ Ly – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn Tác giả : Dạ Ngữ Waves nền...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 21 – Con Quỷ Nhật Bản – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn Tác giả : Dạ Ngữ Waves nền...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 20 – Thảm Án Diệt Môn – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma —

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn Tác giả : Dạ Ngữ Waves nền...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 19 – Quỷ Lại Ăn Quỷ – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn Tác giả : Dạ Ngữ Waves nền...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 18 – Tình Người Tình Quỷ – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn Tác giả : Dạ Ngữ Waves nền...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 17 – Bí Mật Sát Quỷ Lệnh – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn Tác giả : Dạ Ngữ Waves nền...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 16 – Táng Hồn Cốc – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn Tác giả : Dạ Ngữ Waves nền...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 15 – Chung Quỳ Thiên Sư – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn Tác giả : Dạ Ngữ Waves nền...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 14 – Quỷ Hồn Lý Sư Sư – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn Tác giả : Dạ Ngữ Waves là nền...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 13 – Trị Kẻ Gian Ác – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn Tác giả : Dạ Ngữ Waves là...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 12 – Ta Đánh Cho Ngươi Biết – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn Tác giả : Dạ Ngữ Waves là nền...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 11 – Huyền Quan Nữ Thi – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn - Tác giả : Dạ Ngữ Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 10 – Cương Thi Dưới Cổ Mộ – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn - Tác giả : Dạ Ngữ Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 9 – Ma Da Làng Sinh Thái – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn - Tác giả : Dạ Ngữ Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 8 – Bách Quỷ Dạ Hành – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn - Tác giả : Dạ Ngữ Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 7 – Cao Thủ Diệt Sát Thi – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn - Tác giả : Dạ Ngữ Waves là...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 6 – Thần Kiếm Bị Trộm – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Nghe đọc truyện đêm khuya Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh - Truyện Ma Linh Dị Hiện Đại Hay Cực Kì - Quàng A Tũn - Tác giả : Dạ Ngữ Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 5 – Nghịch Thiên Cải Mệnh – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Tiếp tục với truyện Mao Sơn Sát Qủy Lệnh, tập 5 của bộ truyện mang lại cảm giác sợ hãi, kinh dị và hấp dẫn không kém gì những phần trước. Câu chuyện đầy hấp dẫn, ghê rợn và khiến bạn sẽ khó mà có thể đi ngủ được. Tối...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 4 – Nghịch Thiên Cải Mệnh – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện Ma

Tiếp tục với truyện Mao Sơn Sát Qủy Lệnh, tập 4 của bộ truyện mang lại cảm giác sợ hãi, kinh dị và hấp dẫn không kém gì những phần trước. Tối cao quá mức vi diệu pháp, hàng trăm vạn kiếp khó khăn gặp gỡ, Mao Sơn cấm thuật Sát...

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh – Tập 3 – Giới Sắc Hòa Thượng – WAVES – Truyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm – Truyện ma

Tối cao quá mức vi diệu pháp, hàng trăm vạn kiếp khó khăn gặp gỡ, Mao Sơn cấm thuật Sát Quỷ Lệnh. Nhân vật chính Vương Tiểu Thất, từ nhỏ đi theo sư phụ học đạo, mười tám tuổi rời đi sư phụ, thân vào hồng trần, gặp gỡ đủ...