Vương Quốc Chăm Pa đã biến mất như thế nào – Liệu Đại Việt có thật sự tiêu diệt Chăm Pa? – WAVES – Trở về quá khứ với Sử Việt

Trong tập này, chúng ta sẽ giải đáp sự biến mất của Vương Quốc Chăm Pa, và giải mã bí mật liệu Đại Việt có thôn tính đất nước này? Năm 1471, Chăm Pa chịu thất bại nặng nề trước Đại Việt và bị mất phần lớn lãnh thổ phía...

Sự Thật Về Nguyễn Ánh – Kẻ Tội Đồ hay Vĩ Nhân Lịch Sử – WAVES – Trở về quá khứ với Sử Việt

Những lỗi lầm của Nguyễn Ánh là rất lớn và đáng lên á‌n, nhưng vẫn có thể coi ông là một vĩ nhân lịch sử, một thực thể tất yếu của lịch sử Đại Việt. Trong danh mục những minh vương dựng nghiệp lớn, có cả tên ông. Người...

Bí Ẩn Sông Tô Lịch – Trò nham hiểm của Trung Quốc được Việt Nam phát hiện sau 1000 năm – WAVES – Trở về quá khứ với Sử Việt

Hiện tượng trấn yểm sông Tô Lịch từng gây xôn xao dư luận cả nước về những sự việc huyền bí xảy ra đúng vào thời điểm chuyển giao sang thế kỷ 21. Giữa sự phát triển không ngừng của khoa học, điều này khiến cho không ít...

Tóm tắt nhanh lịch sử Việt Nam 4000 năm – WAVES – Trở về quá khứ với Sử Việt – Vietnamese History

In the seventh to sixth centuries BC, the tribes living in the Red River Delta, the Ma River, northern Vietnam today unified to establish Van Lang, the first state of the Vietnamese. . The capital is located in Phu Tho today. King Van Lang, all 18 generations, called himself Hung Vuong. By the...