Theo Dòng Sử Việt – Tập 8: Nhà Đinh – Waves

Nhà Đinh (968-980) là triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam bắt đầu năm 968, sau khi Đinh Tiên Hoàng dẹp xong loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước và kết thúc năm 980 khi con của Đinh Tiên Hoàng là Đinh Phế Đế nhường cho Lê...

THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 7: NHÀ NGÔ

Trong tập trước, chúng ta đã đến với thời kỳ xây nền tự chủ của Việt Nam đầu thế kỷ thứ 10 sau hơn 1000 năm Bắc thuộc. Trong...

THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 6: THỜI KỲ XÂY NỀN TỰ CHỦ

Trong tập trước, Theo Dòng Sử Việt đã cùng các bạn đến với Nhà Triệu - Nhà Hậu Lý. Triệu Việt Vương giống như An Dương Vương, bởi quá...

Theo Dòng Sử Việt – Tập 7: Nhà Ngô – Waves

Nhà Ngô tồn tại 26 năm (939-965), có kinh đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) Năm 938, Ngô Quyền tập hợp lực lượng từ Ái châu ra đánh Kiều Công Tiễn. Công Tiễn sai sứ sang nước Nam Hán xin quân cứu viện. Vua Nam Hán là Lưu Nghiễm cho con là...

Theo Dòng Sử Việt – Tập 6: Thời kỳ xây nền tự chủ – Waves

Tự chủ là thời kỳ đầu khôi phục lại nền độc lập của Việt Nam đầu thế kỷ 10 sau hơn 1000 năm Bắc thuộc. Thời kỳ này người Việt đã tự cai trị lãnh thổ nhưng chưa xưng làm vua, và chưa đặt quốc hiệu. Bề ngoài, Việt Nam vẫn...

THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 5: NHÀ TRIỆU – NHÀ HẬU LÝ

Theo Dòng Sử Việt là kênh podcast tái hiện những sự kiện, nhân vật quan trọng ở các...

Theo Dòng Sử Việt – Tập 5: Nhà Triệu & Nhà Hậu Lý – Waves

Tháng 3 năm 548, nghe tin Lý Nam Đế mất trong động Khuất Lão, Triệu Quang Phục lên ngôi vua, xưng là Triệu Việt Vương. Năm 550, từ căn cứ Dạ Trạch ông tiến quân ra đánh giết được tướng giặc là Dương San, thu lại...

THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 4: BẮC THUỘC LẦN II – NHÀ TIỀN LÝ

Theo dòng sử Việt là kênh podcast tái hiện những sự kiện, nhân vật quan trọng ở các triều đại trong lịch sử Việt Nam được thực hiện bởi những người Việt trẻ thông qua Waves, 1 nền...

THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 3: BẮC THUỘC LẦN I – TRƯNG NỮ VƯƠNG

Thông qua Waves, 1 nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến tại Đông Nam Á,...

THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 2: THỜI KỲ ÂU LẠC – NAM VIỆT

Thông qua Waves, 1 nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến tại Đông Nam Á, Theo Dòng Sử Việt sẽ cùng các bạn tái hiện lại những sự kiện và những...

THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 1: THỜI KỲ HỒNG BÀNG – VĂN LANG

Thông qua Waves, 1 nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến tại Đông Nam Á, Theo dòng sử Việt sẽ tái hiện những sự kiện,...

THEO DÒNG SỬ VIỆT – KÊNH PODCAST TRUYỀN CẢM HỨNG SỬ VIỆT CHO NGƯỜI VIỆT NAM

Thông qua Waves, 1 nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến tại Đông Nam Á, Theo Dòng Sử Việt sẽ tái hiện những...

Theo Dòng Sử Việt – Tập 4: Bắc Thuộc Lần II & Nhà Tiền Lý – Waves

Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai trong lịch sử Việt Nam kéo dài từ năm 43 đến năm 543. Thời kỳ này bắt đầu khi Mã Viện theo lệnh Hán Quang Vũ Đế nhà Đông Hán đánh chiếm lại bộ Giao Chỉ từ tay Trưng Vương, kéo dài đến khi Lý Bí...

Theo Dòng Sử Việt – Tập 3: Bắc Thuộc Lần I & Trưng Nữ Vương – Waves

Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất trong lịch sử Việt Nam kéo dài từ năm 218 TCN hoặc 179 TCN hoặc 111 TCN đến năm 39, dưới sự cai trị của phong kiến Trung Quốc. TRƯNG NỮ VƯƠNG Hai Bà Trưng (40 - 43) là thời kỳ xen giữa...

Theo Dòng Sử Việt – Tập 2: Thời kỳ Âu Lạc & Nam Việt – Waves

Theo hai bộ sử ký Đại Việt sử ký toàn thư (viết ở thế kỷ 15) và Đại Việt sử lược (viết ở thế kỷ 13), thì nhà nước Âu Lạc được Thục Phán (thủ lĩnh bộ tộc Âu Việt) thành lập vào năm 258 TCN sau khi đánh bại vị vua Hùng...

Theo Dòng Sử Việt – Tập 1: Thời kỳ Hồng Bàng & Văn Lang – Waves

Thời kỳ Hồng Bàng - Văn Lang là giai đoạn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Thời kỳ Hồng Bàng theo truyền thuyết và dã sử cho rằng bắt đầu từ năm 2879 TCN, là niên đại của Kinh Dương Vương, với quốc hiệu Xích Quỷ. Lãnh thổ của...