Theo Dòng Sử Việt – Tập 8: Nhà Đinh – Waves

Nhà Đinh (968-980) là triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam bắt đầu năm 968, sau khi Đinh Tiên Hoàng dẹp xong loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước và kết thúc năm 980 khi con của Đinh Tiên Hoàng là Đinh Phế Đế nhường cho Lê...

THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 7: NHÀ NGÔ

Trong tập trước, chúng ta đã đến với thời kỳ xây nền tự chủ của Việt Nam đầu thế kỷ thứ 10 sau hơn 1000 năm Bắc thuộc. Trong...

THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 6: THỜI KỲ XÂY NỀN TỰ CHỦ

Trong tập trước, Theo Dòng Sử Việt đã cùng các bạn đến với Nhà Triệu - Nhà Hậu Lý. Triệu Việt Vương giống như An Dương Vương, bởi quá...

Theo Dòng Sử Việt – Tập 7: Nhà Ngô – Waves

Nhà Ngô tồn tại 26 năm (939-965), có kinh đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) Năm 938, Ngô Quyền tập hợp lực lượng từ Ái châu ra đánh Kiều Công Tiễn. Công Tiễn sai sứ sang nước Nam Hán xin quân cứu viện. Vua Nam Hán là Lưu Nghiễm cho con là...

Theo Dòng Sử Việt – Tập 6: Thời kỳ xây nền tự chủ – Waves

Tự chủ là thời kỳ đầu khôi phục lại nền độc lập của Việt Nam đầu thế kỷ 10 sau hơn 1000 năm Bắc thuộc. Thời kỳ này người Việt đã tự cai trị lãnh thổ nhưng chưa xưng làm vua, và chưa đặt quốc hiệu. Bề ngoài, Việt Nam vẫn...

THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 5: NHÀ TRIỆU – NHÀ HẬU LÝ

Theo Dòng Sử Việt là kênh podcast tái hiện những sự kiện, nhân vật quan trọng ở các...

Theo Dòng Sử Việt – Tập 5: Nhà Triệu & Nhà Hậu Lý – Waves

Tháng 3 năm 548, nghe tin Lý Nam Đế mất trong động Khuất Lão, Triệu Quang Phục lên ngôi vua, xưng là Triệu Việt Vương. Năm 550, từ căn cứ Dạ Trạch ông tiến quân ra đánh giết được tướng giặc là Dương San, thu lại...

THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 4: BẮC THUỘC LẦN II – NHÀ TIỀN LÝ

Theo dòng sử Việt là kênh podcast tái hiện những sự kiện, nhân vật quan trọng ở các triều đại trong lịch sử Việt Nam được thực hiện bởi những người Việt trẻ thông qua Waves, 1 nền...

THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 3: BẮC THUỘC LẦN I – TRƯNG NỮ VƯƠNG

Thông qua Waves, 1 nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến tại Đông Nam Á,...