KHỞI NGHIỆP CÙNG THE QUOC KHANH SHOW

Quốc Khánh Show là một series dài tập trên youtube phân tích, chia sẻ về các chủ đề nóng và thực tế như: Khởi nghiệp, đầu tư, kinh tế, kinh doanh, giáo dục, đổi mới ...một chủ đề luôn được các bạn trẻ và...