THE BLUE EXPAT – ĐIỂM DÙNG CHÂN CỦA NGƯỜI CON XA XỨ

Nhiều người tìm ra nước ngoài với nhiều mục đích, hứa hẹn khác nhau. Nhưng trong đó, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ quên được câu chuyện 39 thi thể người Việt trong thùng xe container ở Anh. Làm việc ở nước...