TRẢI NGHIỆM DU HỌC NGA VỚI PODCAST SULLICIOUS

Việc trải nghiệm và tìm hiểu về cuộc sống của những bạn đi du học chưa bao giờ đơn giản như thế. Thông qua podcast Sullicious, người nghe có thể hiểu hơn rất nhiều về cuộc sống của một người Việt trẻ ở Nga....