SPIDERUM – NỀN TẢNG TẬP TRUNG NHỮNG THÔNG TIN VÀ KIẾN THỨC HỮU ÍCH DÀNH RIÊNG CHO GIỚI TRẺ VIỆT

Thế hệ Z được sinh ra trong thời đại hoàng kim của mạng xã hội. Tập trung thấp hơn. Gen Z được sinh ra trong một thế giới tin tức luôn được cập nhật liên tục nhưng vì sao những người trẻ như mình luôn thụ...