LỜI KHUYÊN VÀNG ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI THÔNG THÁI TỪ OHKHAGO

Đôi lúc nếu bạn chông chênh không biết nên đi hướng nào là đúng và nhanh nhất, nhưng sau một thời gian rồi thì bạn sẽ nhận ra hướng đi không quan trọng, miễn là mình có mục đích thì việc đi có bền bỉ hay không...