S1E4 – Tuyển tập Ngô Tất Tố – Tập 4: Cụ lang Bần – NGÕ VĂN – Swipe Mango

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập 4 Tuyển tập Ngô Tất Tố của Ngõ Văn: Cụ lang Bần. Ngô Tất Tố được coi là nhà văn hàng đầu của trào lưu hiện thực phê phán ở Việt Nam trước 1945 với các tác phẩm tiêu biểu như Tắt...

S1E3 – Tuyển tập Ngô Tất Tố – Tập 3: Thầy lang Thỏ Đực – NGÕ VĂN – Swipe Mango

Chào mừng các bạn đã quay lại với tập 3 Tuyển tập Ngô Tất Tố của Ngõ Văn: Thầy lang Thỏ Đực. Ngô Tất Tố được coi là nhà văn hàng đầu của trào lưu hiện thực phê phán ở Việt Nam trước 1945 với các tác phẩm tiêu biểu như...

S1E2 – Tuyển tập Ngô Tất Tố – Tập 2: Chữa khoán hết các bệnh – NGÕ VĂN – Swipe Mango

Đến với seri đầu tiên, hãy cùng chúng mình nghe những câu chuyện trong “Tuyển tập Ngô Tất Tố”. Ngô Tất Tố là một trong những nhà văn sáng lập trào lưu hiện thực trong nền văn học nước nhà trước năm 1945 với các tác phẩm tiêu...

S1E1 – Tuyển tập Ngô Tất Tố – Tập 1: Tôi còn sống vì tôi không uống thuốc- NGÕ VĂN – Swipe Mango

Đến với seri đầu tiên, hãy cùng chúng mình nghe những câu chuyện trong “Tuyển tập Ngô Tất Tố”. Ngô Tất Tố là một trong những nhà văn sáng lập trào lưu hiện thực trong nền văn học nước nhà trước năm 1945 với các tác phẩm tiêu...