THƯỞNG THỨC NHỮNG TÁC PHẨM VĂN HỌC XUẤT SẮC CÙNG KÊNH PODCAST NẰM NGHE ĐỌC TRUYỆN – HATHAYA AUDIO

Từ những ngày còn đi học, chắc hẳn tất cả chúng ta đều đã từng nghe về những tác giả nổi bật của văn học Việt Nam như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Tố Hữu, Thạch Lam... Tuy nhiên, khi nói sâu hơn về sự nghiệp...