GOLDENLIFES – CHÚNG TA CHỈ CÓ MỘT CUỘC ĐỜI DUY NHẤT

“Để có thể thành công, bạn buộc phải tin rằng bạn có thể.” Chúng ta luôn mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ, không chỉ là về thể chất mà còn về cả tinh thần. Trở ngại...