‘Vua Lợn’ Lê Tương Dực – Từ Vị Hào Kiệt Biến Chất Thành Hôn Quân Dâm Loạn | BÍ ẨN SỬ VIỆT

'Vua Lợn' Lê Tương Dực - Từ Vị Hào Kiệt Biến Chất Thành Hôn Quân Dâm Loạn | BÍ ẨN SỬ VIỆT. https://youtu.be/9setE1HRtQc "Vua...

Trần Quốc Toản – Cái Chết Bí Ẩn Sử Sách Không Lưu Rõ Và Những Chuyện Chưa Kể | BÍ ẨN SỬ VIỆT

Trần Quốc Toản - Cái Chết Bí Ẩn Sử Sách Không Lưu Rõ Và Những Chuyện Chưa Kể | BÍ ẨN SỬ VIỆT. https://youtu.be/mQu82rXKrEA Cái...

Nguyễn Công Trứ Phá Đền Nguyễn Bỉnh Khiêm Và Cái Kết – Ly Kỳ Chuyện Trạng Trình | BÍ ẨN SỬ VIỆT

Nguyễn Công Trứ Phá Đền Nguyễn Bỉnh Khiêm Và Cái Kết - Ly Kỳ Chuyện Trạng Trình | BÍ ẨN SỬ VIỆT. https://youtu.be/2mJVl0g3gA4...

Nữ Trung Hào Kiệt Nước Đại Việt Hoàng Hậu Đối Mặt Với Hổ Bảo Vệ Vua | BÍ ẨN SỬ VIỆT

Nữ Trung Hào Kiệt Nước Đại Việt Hoàng Hậu Đối Mặt Với Hổ Bảo Vệ Vua | BÍ ẨN SỬ VIỆT. https://youtu.be/xEbpABROe7w Bảo Thánh...

Bùi Viện Và Giấc Mộng Cường Quốc Đại Nam Dang Dở (P3): Tuần Dương Quân Và Cái Chết Đáng Ngờ | BASV

Bùi Viện Và Giấc Mộng Cường Quốc Đại Nam Dang Dở (P3): Tuần Dương Quân Và Cái Chết Đáng Ngờ | BASV. https://youtu.be/2xyIgSKU8zU...

Bùi Viện Và Giấc Mộng Cường Quốc Đại Nam Dang Dở (P2): Sứ Giả Việt Đầu Tiên Đến Mỹ | BÍ ẨN SỬ VIỆT

Từ Hương Cảng, ông phải đi qua Yokohama (Nhật Bản) rồi sau đó mới theo tàu đi thẳng đến San Francisco, hết một năm mới đặt chân lên đất Mỹ. Đối với một nhà Nho không biết tiếng Anh, chỉ biết tiếng Trung, chưa...

Bùi Viện Và Giấc Mộng Cường Quốc Đại Nam Dang Dở (P1): Hải Quân Hùng Mạnh Đông Nam Á | BÍ ẨN SỬ VIỆT

Hoàng đế Quang Trung mất sớm năm 39 tuổi trong bao niềm tiếc nuối khi giấc mộng đưa Đại Việt trở thành cường quốc hàng hải đành dang dở. Hơn 47 năm sau, nước Nam thời...

Vị Vua Việt Lên Ngôi Nhờ Một Giấc Mơ | Vua Nhu Nhược Hay Chân Mệnh Thiên Tử? | BÍ ẨN SỬ VIỆT

Trong lịch sử Việt Nam, có một vị vua lên ngôi vô cùng kỳ lạ: nhờ một giấc mơ. Cuộc đời ông đã chứng minh rằng ông chính là “chân mệnh Thiên tử” ứng với giấc mộng Trời ban ấy....

Tướng Quân Của Đại Việt Chỉ Một Đòn Hạ Gục Võ Sư Cao Tăng Trung Quốc | BÍ ẨN SỬ VIỆT

Phi tướng quân - Đô đốc nhà Tây Sơn một đòn hạ gục cao tăng Trung Quốc Phan Văn Lân là đại tướng nhà Tây Sơn, được quân Thanh mệnh danh là Phi tướng quân (tướng từ...
1 2 3 6