ĐÔI ĐIỀU VỀ HIỆN TƯỢNG NGOẠI CẢM THÔNG QUA BÍ ẨN LOÀI NGƯỜI – BLACK RIVER RADIO

Thời gian gần đây hiện tượng ngoại cảm ở nước ta đã có sự phát triển nở rộ theo xu hướng nâng cao đức tin của dân chúng và nhu cầu tâm linh, tìm kiếm hài cốt của những người thân hay hài cốt các liệt...