Chương 5: Hồi tưởng – Bên nhau trọn đời – Waves

Episode Notes Bên Nhau Trọn Đời | Tác Giả: Cố Mạn | Swipe Mango Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Bên Nhau Trọn Đời kể về mối tình từ thời sinh viên của cặp đôi trai tài - Hà Dĩ Thâm và tiểu thư nhà giàu - Triệu...

Chương 4: Số Phận | Bên Nhau Trọn Đời | Cố Mạn | Swipe Mango

Chương 4: Số Phận Bên Nhau Trọn Đời | Tác Giả: Cố Mạn | Swipe Mango Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Bên Nhau Trọn Đời kể về mối tình từ thời sinh viên của cặp đôi trai tài - Hà Dĩ Thâm và tiểu thư nhà giàu -...

Chương 3: Tiếp Cận | Bên Nhau Trọn Đời | Cố Mạn | Swipe Mango

Chương 3: Tiếp Cận Bên Nhau Trọn Đời | Tác Giả: Cố Mạn | Swipe Mango Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Bên Nhau Trọn Đời kể về mối tình từ thời sinh viên của cặp đôi trai tài - Hà Dĩ Thâm và tiểu thư nhà giàu...

Chương 2: Chuyển Biến | Bên Nhau Trọn Đời | Cố Mạn | Swipe Mango

Chương 2: Chuyển Biến Bên Nhau Trọn Đời | Tác Giả: Cố Mạn | Swipe Mango Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Bên Nhau Trọn Đời kể về mối tình từ thời sinh viên của cặp đôi trai tài - Hà Dĩ Thâm và tiểu thư nhà...

Chương 1: Tái Ngộ | Bên Nhau Trọn Đời | Cố Mạn | Swipe Mango

Chương 1: Tái Ngộ Bên Nhau Trọn Đời | Tác Giả: Cố Mạn | Swipe Mango Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Bên Nhau Trọn Đời kể về mối tình từ thời sinh viên của cặp đôi trai tài - Hà Dĩ Thâm và tiểu thư nhà giàu -...