ANIME WIKI – NƠI HỘI TỤ TÍN ĐỒ ANIME Ở VIỆT NAM

Số lượng người yêu thích Anime ở Việt Nam ngày càng nhiều. Liệu sân chơi và cộng đồng này có hoạt động mạnh mẽ hay không? Mặc dù chúng ta tiếp nhận văn hóa và loại hình nghệ thuật này từ Nhật Bản, nhưng...